NIDEK Auto Ref/Kerato/Tono/Pachymeter Tonoref III

  • Kombinácia automatického refraktometra, automatického keratometra, bezkontaktného tonometra a bezkontaktného pachymetra.
  • Vysoká presnosť merania.
  • Klinicky dôležité funkcie – meranie akomodačnej šírky a analýza opacít.
  • Užívateľsky príjemné ovládanie.
  • Priestorovo úsporný dizajn, ktorý je pohodlným a efektívnym vylepšením vašej praxe.
Základný popis

Zvýšte presnosť diagnostiky s multifunkčným prístrojom TONOREF™ III.

TONOREF™ III v sebe spája automatický refraktometer, automatický keratometer, bezkontaktný tonometer a pachymeter, čím zabezpečuje komplexný rozsah základných diagnostických nástrojov. Vyznačuje sa vysokou presnosťou merania a ponúka klinicky kľúčové funkcie, ako je meranie akomodácie a hodnotenie zákalu. Jeho užívateľsky prívetivý dizajn uprednostňuje pohodlie, zatiaľ čo priestorovo úsporná konštrukcia predstavuje efektívne vylepšenie lekárskej praxe.
Nidek-Tonoref-III

Korekcia VOT na základe hrúbky rohovky

TONOREF™ III poskytuje funkciu automatického výpočtu korigovaného VOT na základe centrálnej hrúbky rohovky. Užívateľ má možnosť si zvoliť referenčnú hrúbku rohovky a koeficient prepočtu. Funkcia automatickej kontroly vyfukovaného tlaku vzduchu (APC) prispôsobuje meranie vnútro-očnému tlaku pacienta a robí tak vyšetrenie príjemnejším.

Hodnotenie vplyvu veľkosti zrenice: Centrálna a veľkoplošná refrakcia

Prístroj Tonoref III meria okrem centrálnej refrakcie aj refrakciu z periférnej oblasti. Rozdiel meraní umožňuje posúdiť vplyv veľkosti zreničky, napríklad videnie pri slabom osvetlení. Režim rýchleho merania refrakcie* poskytuje rýchlejšie a jednoduchšie meranie pre pacientov, ktorí majú problémy s fixovaním. Uvoľnením rozsahu merania možno aj naďalej plynule merať deti alebo pacientov, ktorých pohyb očí nie je stabilný.

*Upozorňujeme, že počas režimu rýchleho merania sú výsledky v porovnaní s normálnym režimom merania AR náchylnejšie na kolísanie.
Nidek-Tonoref-III
Nidek-Tonoref-III

Keratometria, Akomodácia, Opacity

Keratometrické merania vykonávané metódou meracieho krúžku znižujú rušivé vplyvy očných viečok. TONOREF™ III vykonáva merania pri priemeroch 3,3 mm a 2,4 mm. Porovnanie týchto dvoch hodnôt umožňuje lepšie pochopiť tvar rohovky. Prístroj ponúka objektívne meranie akomodačnej šírky a retroiluminačný mód pomáha odhaliť opacity v priehľadných štruktúrach oka.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku