OCULUS Autorefrakto-Keratometer s Biometrom Myopia Master®

  • Integrácia kľúčových funkcií dôležitých pre diagnostiku a liečbu krátkozrakosti.
  • Všetky dôležité parametre v jednom zariadení (refrakcia, meranie axiálnej dĺžky a keratometria).
  • Rýchle bezkontaktné meranie.
  • Spoľahlivé a reprodukovateľné výsledky.
Základný popis

OCULUS Myopia Master®: Revolučná integrácia pre diagnostiku a liečbu krátkozrakosti.

OCULUS Myopia Master® je prvým zariadením, ktoré integruje kľúčové funkcionality na liečbu a diagnostiku krátkozrakosti. Súčasne vykonáva refrakciu, meranie axiálnej dĺžky a keratometriu. OCULUS Myopia Master® predstavuje inovatívne riešenie pre optometristov a oftalmológov. Vďaka tomuto zariadeniu zabezpečíte personalizovanú diagnostiku a liečbu. Výrazne zjednodušíte a zvýšite presnosť diagnostiky a zvýšite spoľahlivosť sledovania progresie.
OCULUS-Myopia-Master®

Refrakcia, Meranie axiálnej dĺžky, Keratometria

Refrakcia
Štandardnou metódou merania krátkozrakosti je refrakcia. Vzhľadom na každodenné zmeny zrakovej ostrosti, ako aj variabilitu merania sú však refrakčné testy náchylné na kolísanie a nevyhnutné nepresnosti merania.

Meranie axiálnej dĺžky
Axiálna dĺžka oka sa dá merať presne a nezávisle od akomodácie. Progresia axiálnej dĺžky je spoľahlivým ukazovateľom progresie krátkozrakosti.

Keratometria
Centrálne polomery rohovky sú tým, čo v konečnom dôsledku určuje refrakčnú zložku myopického procesu . Tieto sa dajú automaticky merať a stručne zobraziť pomocou keratometra.

Nový modul GRAS: Porovnanie s Gullstrandovým okom

Interpretácia výsledkov merania nebola nikdy taká jednoduchá a spoľahlivá ako s novým modulom Myopia Master®. Všetky individuálne namerané zložky refrakcie oka sa automaticky porovnávajú so štandardným modelom oka Gullstrand. Spoločnosť OCULUS prispôsobila Gullstrandovo oko deťom, čím ešte viac zvýšila spoľahlivosť v tejto dôležitej cieľovej skupine. Gullstrand Refractive Analysis System, skrátene GRAS, je modul na analýzu refrakcie, ktorý je voliteľne k dispozícii s prístrojom Myopia Master®.
OCULUS-Myopia-Master®
OCULUS-Myopia-Master®

Správa krátkozrakosti je hračka
7 jednoduchých krokov

OCULUS Myopia Management predstavuje veľmi zjednodušený proces pozostávajúcich zo 7 krokoch (Meranie, Analýza údajov, Dotazník, Vzdelávanie pacienta, Možnosti liečby, Report domov, Nadväzujúce opatrenia). Riadený softvérom zabezpečuje zvýšenú bezpečnosť. Vďaka svojej zjednodušenej štruktúre sa vyznačuje intuitívnym rozhraním a bezkonkurenčnou presnosťou. Na vlastnej koži zistite, ako bezproblémovo možno týchto 7 krokov integrovať do vašej každodennej praxe.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku