OCULUS Exoftalmometer Hertel

  • Presnosť merania.
  • Klinická využiteľnosť.
  • Jednoduchá a účinná metóda na kvantifikáciu exoftalmu.
Základný popis

Posudzovanie exoftalmu: Zrkadlový exoftalmometer Oculus.

Zrkadlový exoftalmometer od spoločnosti Oculus je dôležitý prístroj používaný v oftalmológii na meranie stupňa exoftalmu. Tento ručný prístroj má zrkadlový povrch a stupnicu, čo lekárom umožňuje presne posúdiť vyčnievanie oka z očnej jamky. Umiestnením zariadenia na spánkovú časť pacienta a zarovnaním odrazu rohovky so stupnicou môžu lekári získať presné merania exoftalmu. Tieto informácie sú kľúčové pri diagnostike a monitorovaní stavov, ako sú ochorenia štítnej žľazy a nádory očnice, pretože zmeny vo vyčnievaní oka môžu naznačovať progresiu ochorenia alebo reakciu na liečbu. Zrkadlový exoftalmometer ponúka jednoduchú, ale účinnú metódu na kvantifikáciu exoftalmu, ktorá umožňuje lekárom poskytovať optimálnu starostlivosť a manažment pacientom s patologickými stavmi očnice.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku