NIDEK Fundus Kamera AFC-330

  • Všetko v jednom – zabudovaná kamera a počítač.
  • Päť automatických funkcií pre jednoduchšie používanie.
  • Monitor a indikátor pre asistenciu operátora.
  • Navigácia stereofotografie a panoramatickej fotografie.
  • Nízka intenzita blesku a tichý zvuk uzávierky.
Základný popis

Revolučné zobrazovanie fundu: Inteligentná fundus kamera AFC-330.

Inteligentná fundus kamera AFC-330 sa vyznačuje inovatívnym a používateľsky prívetivým prevedením. Vstavaná kamera a mikropočítač spolu s funkciami automatického fotografovania a asistenčnými funkciami pre operátora zjednodušujú fotografovanie fundu na účely skríningu aj diagnostiky. Toto kompaktné zariadenie integruje vysokokvalitnú 12-megapixelovú CCD kameru a mikropočítač. Vďaka čomu sa eliminuje potreba externých komponentov. Tento zjednodušený dizajn zaručuje jednoduchú inštaláciu a prevádzku. Jeho efektívne možnosti správy údajov vrátane funkcií automatickej tlače/exportu zvyšujú efektivitu práce.
Nidek-Fundus-kamera-AFC-330

Päť automatizovaných funkcií na zjednodušenie používania

Zariadenie AFC-330 pridáva automatickú tlač/export k štyrom automatizovaným funkciám svojho predchodcu AFC-230/210. S piatimi automatizovanými funkciami – 3-D automatické sledovanie, automatické zaostrovanie, automatické prepínanie z predného oka na fundus, automatické snímanie a automatická tlač/export – AFC-330 umožňuje bezproblémové fotografovanie z začiatku až do konca. AFC-330 zvyšuje jednoduchosť používania a zabezpečuje vysokú kvalitu klinickej fotografie.

Zlepšenie monitorovania predného segmentu očí, presnosť a účinnosť

Monitorovanie predného oka umožňuje operátorovi neustále overovať zarovnanie. Indikátor rozdelenia zaostrenia zobrazuje veľkosť odchýlky zaostrenia na obrazovke pozorovania fundu. AFC-330 naviguje stereofotografiu a panoramatickú fotografiu pomocou cieľových značiek zobrazených na obrazovke pozorovania. AFC-330 znižuje intenzitu záblesku o 40 % a zvuk uzávierky o 50 % v porovnaní so svojím predchodcom AFC-230/210.
Nidek-Fundus-kamera-AFC-330
Nidek-Fundus-kamera-AFC-330

Nástroje na správu údajov

Snímky, ktoré sú zachytené a spojené s údajmi o pacientovi, sa ukladajú, prenášajú a spravujú pomocou pamäte USB alebo externého počítača pripojeného k sieti NAVIS-EX. NAVIS-EX je obrazový softvér na archiváciu, ktorý spája do siete zariadenie AFC-330 a ďalšie zariadenia na zobrazovanie fundu NIDEK, série F-10 a RS-300
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku