NIDEK OCT RS-3000 Advance 2

  • Voliteľná citlivosť OCT, ktorá umožňuje získavanie snímok B-scan cez nepriehľadné média.
  • Tracing HD na presné spriemerovanie až 120 snímok.
  • Analýza glaukómu s rozsiahlou normatívnou databázou 9 x 9 mm.
  • AngioScan OCT-Angiografický obraz s vysokým rozlíšením.
Základný popis

NIDEK OCT RS-3000 Advance 2: Pokročilé zobrazovanie a analýza sietnice a glaukómu.

OCT RS-3000 Advance 2 je pokročilý systém od spoločnosti NIDEK. Ponúka komplexné riešenie na vyšetrenie sietnice a glaukómu. Využíva sledovacie zariadenie založené na SLO a zabezpečuje presné zachytenie obrazu. Voliteľná citlivosť umožňuje získavanie snímok B-scan aj cez nepriehľadné očné médiá. Funkcia Tracing HD umožňuje dôkladné spriemerovanie až 120 snímok. Tento systém tiež uľahčuje analýzu glaukómu pomocou rozsiahlej normatívnej databázy a poskytuje snímky AngioScan OCT s vysokým rozlíšením. Funkcia HD plus presne sleduje mimovoľné pohyby očí a udržiava konzistentné miesta skenovania na snímkach SLO, čo je funkcia kľúčová pre presné snímanie a priemerovanie snímok.
Nidek-OCT-RS-3000-Advance-2

Analýza sietnice

Výber vhodnej citlivosti OCT umožňuje získať B-scan snímky aj cez nepriehľadné očné médiá. B-scan snímky pri katarakte môžu byť zachytené ultrajemnou (Ultra fine), jemnou (Fine) a normálnou (Regular) citlivosťou. Funkcia Tracing HD Plus sleduje mimovoľné pohyby očí, aby sa zachovalo rovnaké miesto snímania na SLO pre presné snímanie obrazu. Táto funkcia umožňuje presné priemerovanie až 120 snímok. Funkcia vylepšenia zobrazenia umožňuje väčšie rozlíšenie snímok sietnice nastavením jasu slabých signálov OCT.

Analýza glaukómu

Širokoplošná normatívna databáza 9 x 9 umožňuje analýzu [NFL+GCL+IPL] stenšenia disku zrakového nervu až po makulu v jednom reporte. Užívateľ si môže na porovnanie glaukómu vybrať dve snímky. Torsion Eye Traces (TET) zabezpečuje zachytenie presného obrazu korekciou cyklotorzie oka a sklonu očného pozadie. Voliteľný modul predného segmentu zachytáva snímky predného segmentu pre prípady refrakcie a implantácie šošoviek.
Nidek-OCT-RS-3000-2-Advance
Nidek-OCT-RS-3000-Advance-2

AngioScan

Jednoduché rozhranie poskytuje sedem tabúľ pre mapu makuly/štyri tabule pre mapu disku s intuitívnymi funkciami a odstránením artefaktov projekcie. Segmentácia do viacerých dosiek umožňuje lepšie posúdenie mikrovaskulatúry sietnice v špecifických hĺbkach a oblastiach záujmu. Vplyv patológie možno podrobnejšie vyhodnotiť v každej hĺbke sietnice.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku