OCULUS Topograf Pentacam® HR

  • Vynikajúca kvalitu obrazu vo vysokom rozlíšení.
  • Päťkrát vyššie rozlíšenie obrazu ako pri kamere Pentacam®.
  • Rozsiahly softvérový balík, rozšíriteľný podľa individuálnych potrieb.
  • Rýchla diagnostika celého predného segmentu oka.
Základný popis

Pentacam® HR: Zobrazovanie s vysokým rozlíšením na lepšiu vizualizáciu IOL.

Pentacam® HR s vylepšenou optikou ponúka vynikajúcu kvalitu obrazu. Jeho rozlíšenie je päťkrát vyššie ako u predchádzajúcich modelov. S týmto rozlíšením poskytuje pôsobivé zobrazenia IOL a fakických IOL. Kamera Pentacam® HR obsahuje rozšírený základný softvér, s možnosťou rozšírenia o ďalšie voliteľné balíky.
Oculus-Pentacam-HR

Kompletná diagnóza v jedinom okamihu

V priebehu dvoch sekúnd vám Pentacam® HR poskytne presné diagnostické údaje o celom prednom segmente oka. Stupeň hustoty rohovky alebo kryštalickej šošovky sa zviditeľní vďaka vlastnostiam rozptylu svetla kryštalickej šošovky a je automaticky kvantifikovaný softvérom. Meranie predného a zadného povrchu rohovky poskytuje celkovú refrakčnú silu, ako aj hrúbku rohovky na celej jej ploche. Údaje o zadnej ploche poskytujú optimálnu pomoc pri včasnej detekcii zmien rohovky. Rotačný sken poskytuje veľký počet dátových bodov v strede rohovky. Doplnková zornicová kamera zachytáva pohyby oka počas vyšetrenia na následnú automatickú korekciu nameraných údajov.

Univerzálny základný softvér

Už základný softvér ponúka širokú škálu funkcií:
• Správa o rýchlom skríningu
• Prispôsobenie kontaktných šošoviek
• Zobrazenie Belin/Ambrósio
• Topografická klasifikácia KC (TKC)
• Tomografická klasifikácia KC
• Belinova klasifikácia ABCD pre KC
• Belinovo ABCD zobrazenie progresie
• Kvalitatívne hodnotenie rohovky
• Topografické a výškové mapy povrchov rohovky
• Celková pachymetria
• Skríning uhla prednej komory (Korekcia IOP na základe pachymetrie; Hodnotenie uhla a objemu komory; Údaje o elevácii; Porovnávacie snímky na následné sledovanie; Porovnanie a superpozícia Scheimpflugových snímok)
Oculus-Topograf-Pentacam
OCULUS-Pentacam-HR

Potrebujete viac funkcií? Žiadny problém!

Pentacam® HR je možné kedykoľvek rozšíriť o softvérové balíky pre refrakciu a/alebo kataraktu a ďalšie voliteľné moduly podľa vašich potrieb.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku