OCULUS Topograf Pentacam®

  • Rýchla a komplexná diagnostika predného očného segmentu v priebehu niekoľkých sekúnd.
  • Rozšíriteľný softvér pre ďalšie diagnostické možnosti podľa potreby.
  • Presnosť, reprodukovateľnosť a rýchlosť údajov.
  • Rotačné skenovanie poskytuje komplexné údaje o meraní rohovky.
Základný popis

OCULUS Pentacam®: Pre vysokokvalitné vstupné údaj.

Kamera Pentacam® poskytuje komplexný prehľad očného predného segmentu v priebehu niekoľkých sekúnd. Merania s automatickým spustením sprevádzané testom kvality zaručujú ich rýchlosť, reprodukovateľnosť a zastupiteľnosť personálu.  Podľa vašich potrieb sa dodáva s rozsiahlym základným softvérom, rozšíriteľným o voliteľné balíky.
Oculus-Topograf-Pentacam

Kompletná diagnóza v jedinom okamihu

V priebehu dvoch sekúnd vám Pentacam® poskytne presné diagnostické údaje o celom prednom segmente oka. Stupeň hustoty rohovky alebo kryštalickej šošovky je automaticky kvantifikovaný softvérom. Meranie predného a zadného povrchu rohovky poskytuje celkovú refrakčnú silu, ako aj hrúbku rohovky na celej jej ploche. Údaje o zadnej ploche poskytujú optimálnu pomoc pri včasnej detekcii zmien rohovky. Rotačný sken poskytuje veľký počet dátových bodov v strede rohovky. Doplnková zornicová kamera zachytáva pohyby oka počas vyšetrenia a zabezpečuje následnú automatickú korekciu nameraných údajov.

Univerzálny základný softvér

Už základný softvér ponúka širokú škálu funkcií:
• Správa o rýchlom skríningu
• Prispôsobenie kontaktných šošoviek
• Zobrazenie Belin/Ambrósio
• Topografická klasifikácia KC (TKC)
• Tomografická klasifikácia KC
• Belinova klasifikácia ABCD pre KC
• Belinovo ABCD zobrazenie progresie
• Kvalitatívne hodnotenie rohovky
• Topografické a výškové mapy povrchov rohovky
• Celková pachymetria
• Skríning uhla prednej komory (Korekcia IOP na základe pachymetrie; Hodnotenie uhla a objemu komory; Údaje o elevácii; Porovnávacie snímky na následné sledovanie; Porovnanie a superpozícia Scheimpflugových snímok).
Oculus-Topograf-Pentacam
Oculus-Topograf-Pentacam

Potrebujete viac funkcií? Žiadny problém!

Prístroj Pentacam® možno kedykoľvek rozšíriť o softvérové balíky pre refrakciu a/alebo kataraktu a ďalšie voliteľné moduly podľa vašich potrieb.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku