NIDEK Endotelový Mikroskop CEM-530

  • Viacplošná zrkadlová mikroskopia.
  • Vylepšená použiteľnosť a rýchla analýza.
  • Pokročilé funkcie manuálnej analýzy.
  • Kombinácia automatických a manuálnych analýz.
  • Ďalšie funkcie s prehliadačom CEM Viewer pre NAVIS-EX.
Základný popis

CEM-530: Inovatívna analýza pre lepšiu oftalmologickú diagnostiku a starostlivosť o pacientov.

Systém CEM-530 ponúka inovatívny prístup a rýchlu analýzu. Kombinácia centrálneho, paracentrálneho a periférneho zobrazenia poskytuje širší celkový pohľad, ktorý možno použiť na podrobné morfologické a kvantitatívne hodnotenie endotelovej vrstvy a jednotlivých buniek. Sprievodný prehliadač CEM Viewer pre NAVIS-EX ponúka doplnkové funkcie. Urýchlite objavovanie a vývoj liečby pacientov a pracujte efektívnejšie s oftalmologickými riešeniami spoločnosti NIDEK.
NIDEK-endotelovy-mikroskop-CEM-530

Viacplošná zrkadlová mikroskopia

Okrem bežnej centrálnej a periférnej zrkadlovej mikroskopie obsahuje CEM-530 originálnu funkciu NIDEK, ktorá zachytáva paracentrálne snímky. Kombinácia centrálneho, paracentrálneho a periférneho zobrazenia poskytuje širší celkový pohľad, ktorý možno použiť na podrobné morfologické a kvantitatívne hodnotenie endotelovej vrstvy a jednotlivých buniek. Výsledok funkcií 3D automatického sledovania a automatického snímania je užívateľsky prívetivý. Analýza údajov do 2 sekúnd umožňuje efektívny priebeh vyšetrenia pacienta.

Pokročilé funkcie manuálnej analýzy

Stredový bod
Výber približného stredu bunky. Bunky sa zisťujú na základe okolitých bodov. Táto metóda je účinná pre oblasti, kde sú skupiny buniek zhlukované.

Rohový bod
Obkreslite obrysy buniek, ktoré sa majú analyzovať, výberom rohov každej bunky. Táto metóda je vhodná na podrobnú identifikáciu veľkosti a rozmerov izolovaných buniek.

Výber vzoru
Vyberte šesťuholníkový referenčný vzor, ktorý je podobný veľkosti bunky, a potiahnite ho na analyzovanú bunku. Táto metóda je účinná na hrubú identifikáciu veľkosti a rozmerov buniek.
NIDEK-endotelovy-mikroskop-CEM-530
NIDEK-endotelovy-mikroskop-CEM-530

Kombinovaná manuálna a automatizovaná analýza, integrácia NAVIS-EX

Všetky tri metódy manuálnej analýzy možno vykonať na tom istom obrázku a na automaticky analyzovaných obrázkoch. Univerzálnosť kombinácie automatickej a manuálnej analýzy na tom istom obraze umožňuje lepšiu klinickú interpretáciu rôznorodej patológie v komplexnej praxi. CEM Viewer je softvér, ktorý sa používa na prezeranie a prácu s údajmi CEM-530 prostredníctvom systému NAVIS-EX. Táto funkcia rozširuje možnosti CEM-530 o ďalšie funkcie a zvyšuje efektivitu každej kliniky. *NAVIS-EX je voliteľný softvér a vyžaduje sa na používanie programu CEM Viewer.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku