OCULUS Mesotest® II

  • PD-nezávislý.
  • Spoľahlivý a jednoduchý.
  • Flexibilný.
  • Prenosný.
Základný popis

Vyšetrenie mezopického videnia a citlivosti na oslnenie.

Mesotest® II je prístroj na testovanie mezopického videnia a citlivosti na oslnenie. Toto testovanie je dôležitým doplnkom testovania fotopického videnia, najmä pri posudzovaní schopnosti viesť vozidlo v noci a pri vyšetreniach pracovnej spôsobilosti. Odporúča sa predoperačné a pooperačné testovanie mezopického videnia a citlivosti na oslnenie u pacientov s vnútroočnými šošovkami alebo u pacientov, ktorí podstúpili refrakčnú operáciu, ako aj pri predpisovaní tónovacích šošoviek.
OCULUS-Mesotest® II

Mesotest® II: štandardizované zariadenie na testovanie zraku

Mesotest® II je štandardizovaný prístroj schválený Nemeckou oftalmologickou spoločnosťou (DOG) na testovanie mezopického videnia a citlivosti na oslnenie, ako to vyžadujú predpisy na vydávanie vodičských preukazov, a spĺňa požiadavky časti 7 normy DIN 58220. Testovanie sa vykonáva pomocou Landoltovho krúžku pre úroveň zrakovej ostrosti 0,1. Landoltov krúžok sa môže prezentovať v šiestich rôznych polohách. Testujú sa štyri úrovne kontrastu bez oslnenia (jas okolia 0,032 cd/m²) a štyri úrovne kontrastu s oslnením (jas okolia 0,10 cd/m²).

Mesotest® II: Prenosné zariadenie na testovanie zraku pre konzistentné výsledky

Prístroj je dimenzovaný tak, aby výsledky neboli ovplyvnené rozdielnou vzdialenosťou zreničiek pacientov. Keďže jednotka má uzavretý priezor, meranie je možné aj v jasne osvetlených miestnostiach. Kompaktná jednotka váži iba 7,8 kg a ľahko sa prepravuje v prepravnom kufríku. Jednotku možno ovládať pomocou manuálnej riadiacej jednotky alebo počítača či notebooku. Ovládanie prístroja Mesotest® II prostredníctvom PC alebo notebooku umožňuje vytlačiť údaje o pacientovi a výsledky vyšetrenia a uložiť ich na účely správy údajov.
OCULUS-Mesotest® II
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku