OCULUS Keratograf® 4

  • Zlatý štandard rohovkovej topografie.
  • Presný nástroj na merania, konzultácie a prispôsobenie kontaktných šošoviek.
  • Spĺňa klinické normy pre analýzu slzného filmu a rohovky.
Základný popis

Keratograf® OCULUS 4: zlatý štandard v topografii rohovky a precíznej očnej starostlivosti.

OCULUS Keratograf® 4 predstavuje zlatý štandard topografie rohovky. Zaručuje spoľahlivosť pri meraní, konzultáciách a prispôsobení kontaktných šošoviek. Jeho presnosť a spoľahlivosť z neho robia spoľahlivý nástroj, podporený integrovaným keratometrom a automatickou aktiváciou merania pre konzistentné výsledky. Okrem toho spĺňa vysoké klinické štandardy pre hodnotenie slzného filmu a kvalitatívnu analýzu rohovky. Aktívnym začlenením prístroja Keratograf® 4 do vašich konzultácií a využitím jeho softvéru na zobrazenie obrázkov ponúknete vašim pacientom nové perspektívy pri liečbe očí.
OCULUS-Keratograf-4

Prispôsobenie kontaktných šošoviek a simulácia fluoresceínového obrazu

Na zjednodušenie výberu kontaktných šošoviek môžete vopred simulovať fluoresceínový obraz, čím sa vyhnete zbytočným krokom. Kontaktnú šošovku možno otáčať a posúvať, pričom simulácia fluoresceínového obrazu sa automaticky prispôsobí. Integrovaná a rozšíriteľná databáza obsahuje všetky bežné typy kontaktných šošoviek a pravidelne sa aktualizuje. Používatelia si môžu flexibilne určiť poradie, v akom sa budú zobrazovať výrobcovia kontaktných šošoviek.

OxiMap® - Vizualizácia transmisivity kyslíka

Rohovka potrebuje kyslík a dobré zásobovanie kyslíkom je základom pohodlia nositeľa kontaktných šošoviek. Nové materiály používané na výrobu mäkkých kontaktných šošoviek ponúkajú vynikajúcu priepustnosť kyslíka. To možno preukázať pomocou novej vizualizácie OCULUS OxiMap®. Tieto farebné mapy môžete jednoducho ukázať svojim pacientom a pomôcť im vybrať si lepšie kontaktné šošovky.
OCULUS-Keratograf-4
OCULUS-Keratograf-4

Zviditeľnenie slzného filmu pomoou TF-Scan

TF-Scan je softvér, ktorý zobrazuje kvalitu a množstvo slzného filmu. V prípade pacientov so suchým okom a nositeľov kontaktných šošoviek by sa mal slzný film dôkladne vyšetriť. Iba neporušený slzný film zaručuje pohodlie pri nosení kontaktných šošoviek! Keratograf® 4 neinvazívne meria čas rozpadu slzného filmu (hodnotenie kvality). Pomocou farebných máp môžete pacientovi ukázať individuálnu kvalitu slzného filmu a ďalším neinvazívnym meraním určiť množstvo slzného filmu.
Návrat hore
Žiadosť o cenovú ponuku

Žiadosť o cenovú ponuku